De balhoofdbuislengte van de omafiets

De gewone Nederlandse dames-toerfiets met de elegant gebogen buis zoals die tot begin jaren '60 heel gewoon was, noemen we tegenwoordig omafiets. Dat model dat reeds voor 1900 uit Engeland kwam overgewaaid en waar de bovenste onderbuis met de term 'loop frame' werd aangeduid, is een van de twee meest markante kenmerken van de omafiets. Het andere kenmerk is de lange balhoofdbuis.


Over de lengte van de balhoofdbuis van de omafiets is door de jaren heen het nodige te doen geweest. Omdat er niet veel documentatie over de originele ontwerpen bestaat is er aan de hand van oude afbeeldingen min of meer aangetoond dat deze lengte in eerste instantie korter is geweest.


Omdat er per fietsfabrikant, maar ook tussen deze fabrikanten onderling nog al eens verschillen optraden in de uitvoering van de lengte van de balhoofdbuis van de omafiets is een beweging hierin door de jaren heen moeilijk te bepalen. Wat echter wel kan worden opgemerkt is dat er begin jaren 50, nadat de omafiets eerst enige tijd met een grotere balhoofdbuislengte werd geleverd, door vele fietsfabrikanten in ons land concessies werden gedaan aan de lengte van de balhoofdbuis onder druk van de opkomst van de lichtere fietssoorten, die over een andere ergonomie beschikten en waarop met betrekking tot de uitvoering van de omafiets enigszins werd ingespeeld met een kortere balhoofdbuis. Hiermee werd tevens afbreuk gedaan aan de statige en gezonde fietshouding die zo eigen was aan dit type fiets.


Gedurende de eerste decennia van de 20 ste eeuw heeft men uit bestaand materiaal af kunnen leiden dat de balhoofdbuis over het algemeen gesproken en met name in de Engelse fietsuitgave, korter was dan vergeleken met de in een latere periode in Nederland ontwikkelde omafietsen. Werden de eerste Nederlandse omafietsen in eerste instantie waarschijnlijk eerst domweg nagemaakt, later echter lijkt de Nederlandse omafiets een geheel eigen geometrie te krijgen.


Het lijkt er sterk op dat de omafiets vanuit de Engelse standaard in de Nederlandse markt verder is doorontwikkeld. De eigen geometrie die hiermee is ontstaan, lijkt een direct gevolg te zijn geweest van de uitvoering van de omafiets met een eigen, grotere lengte van het balhoofdbuis,waardoor een typisch Nederlands produkt is ontstaan, met als meest opvallende aspect, de sierlijke, opvallende, maar eveneens gezonde(re) zithouding van de berijder.

Oorsprong omafiets

De toerfiets, zoals het model van de omafiets oorspronkelijk heette en die we nu niet anders kennen als de omafiets, stamt oorspronkelijk uit Engeland.

Naam omafiets

Het produkt had al enige tijd bestaan, werd opnieuw ontdekt en kreeg een toepasselijke naam. Een verlangen naar de tijd van oma, zogezegd.

Afgeleide fietsen

Op basis van de omafiets zijn in het verleden allerlei afgeleide fietsen ontwikkeld: Deze fietsen, zoals de bakkersfiets zijn in het verleden veel gebruikt en dat is eigenlijk nog steeds het geval.

Frame omafiets

De gebogen framebuis van de opoefiets was toentertijd op een zodanige wijze uitgevoerd dat de dames op een gemakkelijke en beschaafd ogende wijze de fiets konden bestijgen.

Balhoofdbuislengte

Over de lengte van de balhoofdbuis van de omafiets is door de jaren heen het nodige te doen geweest.