Naam omafiets

Soms verdwijnen er ook onvermijdelijk dingen uit beeld die weliswaar hun bestaansrecht afdoende hebben bewezen, maar die blijkbaar niet meer in de tijdgeest passen om daarna in de vergetelheid te geraken. Soms komt het echter ook voor dat er, met name tijdens nostalgische periodes verlangens ontstaan naar oude tijden en naar dingen die eigenlijk voorbij en verleden tijd zijn, een soort van herwaardering voor een produkt ontstaat: Het produkt had al enige tijd bestaan, werd opnieuw ontdekt en kreeg een toepasselijke naam. Een verlangen naar de tijd van oma, zogezegd.


Meer logisch is het echter de naam omafiets te verklaren uit de confrontatie van de meer jeugdigen onder ons met een type fiets die in hun ogen niet meer zo veel met een fiets van doen had ...die zal wel van je oma zijn, iets van de jaren 50 en 60, van vroeger..... wat eigenlijk ook het meest logisch is...Hoe dan ook!

De chinezen van de Europese fietswereld

Oude Nederlandse fietsen blijken het meest verwant te zijn aan de Engelse fietsen. De reden hiervoor lijkt te zijn gelegen in het feit dat de rijwielindustrie voor de eeuwwisseling het snelst op gang kwam in Engeland, en de Nederlandse rijwielfabrikanten deze produkten probeerden te imiteren.


Een en ander is hoogstwaarschijnlijk de verklaring voor de onderlinge gelijkenis van de fietsprodukten uit die tijd. Omdat de Engelse fietsen een goede naam hadden, was het natuurlijk ook zakelijk gezien nuttig om een fiets te verkopen die er als een Engels produkt uitzag: Een uitstekende verkooptechniek.


Dat de Nederlandse fietsindustrie op dit terrein zeker niet gehinderd werd door de wet van de remmende voorsprong en er dus op zijn Chinees op los is gecopieerd, waarbij de ontwikkelingen op fietsgebied in met name Engeland, alswel ook in Duitsland en Frankrijk op de voet werden gevolgd, mag opmerkelijk worden genoemd.


Dat in die periode de basis is weten te leggen voor een momenteel florerende branche en er sindsdien een behoorlijke inhaalslag is weten te realiseren, mag blijken uit de naam en faam die de grote Nederlandse merken inmiddels hebben weten te verwerven.

Oorsprong omafiets

De toerfiets, zoals het model van de omafiets oorspronkelijk heette en die we nu niet anders kennen als de omafiets, stamt oorspronkelijk uit Engeland.

Naam omafiets

Het produkt had al enige tijd bestaan, werd opnieuw ontdekt en kreeg een toepasselijke naam. Een verlangen naar de tijd van oma, zogezegd.

Afgeleide fietsen

Op basis van de omafiets zijn in het verleden allerlei afgeleide fietsen ontwikkeld: Deze fietsen, zoals de bakkersfiets zijn in het verleden veel gebruikt en dat is eigenlijk nog steeds het geval.

Frame omafiets

De gebogen framebuis van de opoefiets was toentertijd op een zodanige wijze uitgevoerd dat de dames op een gemakkelijke en beschaafd ogende wijze de fiets konden bestijgen.

Balhoofdbuislengte

Over de lengte van de balhoofdbuis van de omafiets is door de jaren heen het nodige te doen geweest.